Atık Madeni Yağlar

ATIK MADENİ YAĞLARIN TOPLANMASI ÇALIŞMALARI
 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Atık motor yağları dahil atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların insan ve çevreye zarar verecek şekilde sahada boşaltılması veya yenisi ile değiştirilmesi, depolanması, doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi, fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılması ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde işlenmesi veya yakılması yasaktır.

Bu doğrultuda, İlçemiz genelinde faaliyet gösteren motor yağı değişimi gerçekleştiren iş yerlerinden kaynaklanan atık yağlar Belediyemiz öncülüğünde toplanmaktadır. Atık motor yağlarının toplanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan PETDER (Petrol Sanayi Derneği) tarafından yapılmaktadır.
 

Silivri Belediyesi İletişim Merkezi

Atıklarınız ile ilgili tüm sorularınızın cevaplarını çağrı merkezimizden alabilirsiniz.